Świat domaga się kobiecych wartości w biznesie

Kobiety nie rządzą jeszcze globem, ale mieszkańcy całego świata chcieliby, aby miały zdecydowany wpływ na biznes, rządy i każdy inny aspekt współczesnego życia.

Nadszedł czas wielkich zmian. Pragnie ich dwie trzecie ludzi, i to nie z najbiedniejszych regionów świata, ale z państw najszybciej rozwijających się. Autorzy „Doktryny Ateny”, socjolog i dziennikarz napisali swoją książkę w oparciu o badania 64 tysięcy osób z 13 państw generujących większość światowego przychodu. Wyniki tych badań? Świat jest umęczony dotychczas obowiązującym modelem przywództwa, opartym na cechach, które ankietowani uznali za tradycyjnie męskie: sile, arogancji, agresji, ambicji, dumie, kontroli, rywalizacji i chciwości. Mamy dość świata zdominowanego przez niedostępnych emocjonalnie i ukrywających swoje zamiary liderów. Przeszło 80 procent badanych jest zdania, że miarą sukcesu nie są pieniądze, ale relacje i szacunek innych. Zdecydowana większość mężczyzn i kobiet uznaje tradycyjne kobiece cechy za niezbędny element udanego życia, współistnienia w społeczeństwie i na rynkach gospodarczych. Jakie to cechy? Otwarte i szczere dzielenie się uczuciami, współpraca, elastyczność, lojalność, intuicja, empatia, cierpliwość, wytrwałość, wrażliwość, umiejętność słuchania, rozumienie współzależności, dzielenie się zasługami, dążenie do zgody, przejrzystość i otwartość w komunikowaniu się, pokora. To są cechy Ateny, bogini chętnej do współpracy, sprawiedliwej, mądrej i odważnej.

Przedsiębiorstwa, zarządzane zasadą żeńską istnieją już na planecie, autorzy dotarli do nich i je opisali. Dzięki trosce, słuchaniu i współpracy zarówno kobiety, jak i mężczyźni rozwiązują konflikty, wypracowują zyski i na nowo definiują sukces w każdej ze sfer. Podkreślają, że cechy postrzegane jako kobiece – elastyczność, empatia i uczciwość – to podstawa nie tylko skutecznego zarządzania przedsiębiorstwami, ale także samodoskonalenia, prowadzącego do osobistego spełnienia.

Samo czytanie o tym wzmaga nadzieję i entuzjazm, że oto żyjemy w czasach tak niezwykłych przemian. Na naszych oczach, z naszych pragnień wyłania się nowy świat.

John Gerzema, Michael D’Antonio, „Doktryna Ateny. Jak kobiety (oraz mężczyźni, którzy myślą jak kobiety) będą rządzić światem”, Studio Emka