Święta Hildegarda: Cały Wszechświat Cię wspiera

Z Barbarą Ravensdale rozmawia Renata Arendt-Dziurdzikowska

– Tysiąc lat temu święta Hildegarda z Bingen pisała, że wszystko mamy w sobie, dlatego możemy być szczęśliwi już teraz. Jej duchowość jest wciąż żywa, ogromnie inspirująca – mówi Barbara Ravensdale.

– Jesteś twórczynią terapii wielowymiarowej – metody opartej na duchowości świętej Hildegardy z Bingen, która żyła tysiąc lat temu. W jaki sposób jej duchowość może być dla nas inspirująca, żywa?

– Hildegarda była fenomenalną kobietą. Budowała klasztory. Nauczała. Tworzyła muzykę. Znała się na medycynie. Uzdrawiała. Jako jedyna kobieta w swoich czasach miała zgodę na głoszenie kazań w klasztorach męskich, co chętnie robiła. Jako pani po siedemdziesiątce objeżdżała Europę z kazaniami. Była autorytetem moralnym, etycznym, intelektualnym. Jej rady zasięgał między innymi cesarz niemiecki Fryderyk Barbarossa. Za pontyfikatu papieża Benedykta XVI została uznana świętą i – jako  czwarta kobieta – doktorem kościoła. Papież uznał, że jej wizje są wciąż drogowskazem dla całej wspólnoty katolickiej. Dla mnie jej nauki, przekazy są nieustająco żywe. Mówiła i pisała, że naszym zadaniem tu na ziemi jest respektowanie praw duszy. To dusza jest naszym centrum zarządzania. Nie dając jej przewodnictwa, pozbawiamy się ogromnej części naszego potencjału; świadomości, szczęścia i zdrowia. Dusza schodzi na ziemię po lekcje; aby wzrastać, hartować się. Konfrontujemy się z różnymi ziemskimi strachami – o przetrwanie, pieniądze, prestiż, – jednak istnieją wartości ducha i to one są najważniejsze. Wzrastamy duchowo, gdy poszerzamy świadomość, rozwijamy wewnętrzną siłę.

– Zaczęło się od tego, że kilka lat temu jako rzutka bizneswoman pojechałaś do Niemiec, w Alpy na szkolenie, organizowane przez Stowarzyszenie świętej Hildegardy…

– Pojechałam tam z pobudek merkantylnych. Jestem właścicielką Ośrodka „Siódmy Las”, w którym proponuję kuracjuszom diety oczyszczające. Pragnęłam poznać detoks orkiszowy świętej Hildegardy, która była i jest znana z ogromnej wiedzy na temat ziół, zdrowego jedzenia, diet. Mentorka, która prowadziła szkolenie z diety, okazała się specjalistką z duchowości hildegardiańskiej. Pochłaniałam tę wiedzę, robiłam notatki, próbowałam obejmować rozumem to, czego się dowiadywałam. Jestem absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, chodziłam na pielgrzymki do Częstochowy, jednak wtedy w Alpach miałam wrażenie, że otwierają się przed mną światy wcześniej nieznane, moja świadomość poszerzyła się. Wcześniej nie rozumiałam, jak żywym potencjałem jest nasze duchowe IQ, wyższe wymiary w nas; jak realną jakością jest dusza. Wiedziałam o tym, ale nie miałam z tym kontaktu. To jest właśnie fenomen społeczeństwa, w którym żyjemy – idziemy w niedzielę do kościoła, słuchamy o duszy, o aniołach, o życiu po śmierci, o tym, że jak ktoś umiera, to idzie do nieba, ale nie rozumiemy, co to dla nas tak naprawdę znaczy. Nie rozumiemy, że to wszystko jest żywe w nas.

– Dlaczego nie rozumiemy?

– Ponieważ nie poszerzamy świadomości, nie rozwijamy tego potencjału. A on jest dostępny. Tam są skarby; bezmiar zdolności, talentów, radości, szczęścia. Raj, który mamy. W sięganiu do tego potencjału nie ma nic złego. Wręcz przeciwnie.

– Wszystko zaczyna się od świadomości, że jest dużo, dużo więcej niż to, co widzimy i czujemy na co dzień…

– Ta świadomość daje niesamowitą ulgę. Czasem mówimy, że istnieje druga strona życia… Ale tak naprawdę nie ma drugiej strony, wszystko jest w nas. Śmierć jest rozdzieleniem ciała fizycznego i świetlistego, jednak ta świetlista świadomość istnieje cały czas. Kontakt z nią to największe odkrycie mojego życia.

– Po powrocie z Niemiec odkryłaś w sobie zdolności obcowania z wyższymi wymiarami, o których pisała Hildegarda. Potrafisz wprowadzić ludzi w te wyższe światy, aby mogli zaczerpnąć stamtąd wiedzę, mądrość, wskazówki. Terapia wielowymiarowa pomaga dostrzegać szerszą rzeczywistość, zyskać dystans do naszych ziemskich lęków, wyjść z niskich wibracji materialnych wojen tu na ziemi. Twoja Mistrzyni byłaby zachwycona.

– Z jej nauk, przekazów, medytacji można czerpać garściami! Te przekazy dotyczą tego, jak żyć, aby być bliżej światła, bliżej źródła stworzenia;  w jaki sposób zarządzać swoimi myślami, uczynkami, postępowaniem, wyborami, aby wibrować dobrą, wysoką energią.

– Mamy wszystko na planecie Ziemia do tego, aby przeżyć życie w szczęściu, pisała Hildegarda. To bardzo nowoczesne podejście. Możemy być szczęśliwi teraz, tutaj, nie w wieczności.

–  Mamy w taki sposób rozwijać swoją świadomość, żebyśmy mogli współpracować z pragnieniami duszy; rozpoznawać je i dawać im pierwszeństwo. W koncepcji Hildegardy jesteśmy fuzją dwóch materii – fizycznej i świetlistej, czyli ciała i duszy. W czasie ziemskiej wędrówki mamy nauczyć się, w jaki sposób współpracować z duszą, ponieważ to dusza wprowadza boskie światło do ciała fizycznego, przepełnia je energią życia. Tę boską promienistą energię Hildegarda nazywała Viriditas. Viriditas przenika cały wszechświat. Gdy przepełnia nasze ciało fizyczne, czujemy się świetnie, zregenerowani, pełni życia. To znak, że nasza dusza jest zadowolona.

– Czym zadowolić duszę?

– Naszym zadaniem jest odkryć swoja misję, powołanie poprzez poszerzanie świadomości. Hildegarda mówiła, że sensem życia człowieka jest rozwój, zwiększanie dostępu do światła w swojej świadomości. Jej fenomen polegał na tym, że była w stanie wizytować wyższe stany świadomości, a jednocześnie wykonywać codzienne czynności. Jako przeorysza benedyktynek zarządzała klasztorem, ogarniała mnóstwo bieżących spraw, zarządzała, pisała, a w tym samym czasie rozmawiała z przewodnikami duchowymi, słyszała śpiewy anielskie. Ponieważ działała w takiej jedności, mówi się o niej „trzeźwa mistyczka”. Hildegarda była niezwykle aktywną kobietą. Zarządzała klasztorem, musiała dogadać się z ogromną ilością kobiet. Oderwała zakon żeński benedyktynek od męskiego, czym naraziła się na wściekłość możnych jej  świata.

– Zakonników mężczyzn.

– Tak. Cała kontrowersja wobec niej polegała na tym, że była kobietą silną, stanowczą, działającą, upartą, gdy chodziło o jej wewnętrzną prawdę. Działała, jak silny mężczyzna. Miała – jak powiedzielibyśmy dzisiaj –  kwantową świadomość. Mówiła, że wszystko w naszym wszechświecie jest energią. To właśnie w wyższych wymiarach znajdowała odpowiedzi na pytania, siłę do działania, pewność siebie. A także wszelką wiedzę – na temat stworzenia świata, kontaktów człowieka z bogiem, czyli teologii, antropozofii, kosmologii. Na temat ziół, medycyny, uzdrawiania. Była znaną jasnowidzką i uzdrowicielką. Całą tę wiedzę dyktowała swojemu sekretarzowi Wolmarowi. Jej książki były i są tłumaczone na całym świecie. Tak mocno wierzyła w swoje wizje, przekazy z wyższych wymiarów, że nie obawiała się przeciwstawić ówczesnej władzy, instytucjom kościelnym. Na przykład udzieliła schronienia szlachcicowi podejrzanemu o morderstwo, za co została ukarana przez biskupów z Moguncji różnymi zakazami – zakazem śpiewów, bicia w dzwony, itp. Była pewna, że jest niewinny. Gdy umarł, pochowała go na klasztornym cmentarzu, także wbrew władzom. Potem okazało się, że to ona miała rację; szlachcic był niewinny.

– To się nazywa wierność sobie, swojej prawdzie.

– To jest jakość, której życzę każdemu z nas. Wtedy właśnie wrasta nasza wewnętrzna moc, następuje ten rozwój, po który dusza schodzi tu na ziemię. My tak jak Hildegarda bardzo często jesteśmy wystawieni na naciski z zewnątrz, ze strony różnych instytucji, autorytetów, jesteśmy uwikłani finansowo, prestiżowo, towarzysko. I – jakże często – odstępujemy od naszej wewnętrznej prawdy, żeby kogoś nie zawieść, żeby nie zostać ukaranym, nie stracić stanowiska, prestiżu, itd.

– Wybory duszy różnią się od wyborów dokonywanych przez ograniczoną ludzką istotę. W jaki sposób zmieniły się twoje wybory?

– Przede wszystkim przestałam oczekiwać, że świat coś mi da. Odkryłam, że to ja mam do dania coś wartościowego i wcześniej czy później zostanie to zauważone. Zaczęłam odnosić sukcesy w życiu osobistym i biznesowym, gdy przesunęłam świadomość od wymagań i żądań w kierunku doceniania i wdzięczności. Byłam osobą, która bała się śmierci. Czasami budziłam się o trzeciej nad ranem z wewnętrzną trwogą, w bezdechu. Jakby mi ktoś lał ołów w żyłę. W tej chwili inaczej postrzegam życie. Człowiek ze świadomością wielowymiarowa zyskuje dystans do ziemskich strachów. Wie, że gdy coś się psuje, rujnuje, jest w tym lekcja. I jeśli wtedy nie przestraszymy się, na pewno wyjdziemy z tarapatów zwycięsko. Gdy kogoś spotykam, widzę w nim wyjątkową duszę. Cieszę się dziećmi, drzewami, ziemią, niebem, całym boskim stworzeniem. Widzę piękno tego stworzenia. Hildegarda bardzo szanowała fizyczną energię; była radosną osobą, śpiewała, dbała o ciało. Pisała, że ciało to szata duszy i że to dzięki ciału dusza realizuje się tu na ziemi. Szanujmy radość i piękno. które nas otacza – taki jest przekaz Hildegardy. Radość regeneruje wewnętrznie; czujemy się swobodnie, bezpiecznie, mamy energię.

– Terapia wielowymiarowa to terapia nie z tej ziemi. Na czym polega?

– Na świadomości, że jesteśmy obywatelami ogromnego Uniwersum i w związku z tym możemy być w kontakcie ze wszystkim. Wszystko jest w nas. Wszelkie nasze niedomagania są spowodowane frustracjami duszy, zaciemnieniami energii. Możemy wejść do wyższych światów i z miejsca tej poszerzonej świadomości dotknąć ciemności w nas. Hildegarda pisała, że miłość jest siłą porządkującą wszechświata. Doświadczamy tego w terapii wielowymiarowej. Z miłością, czułością i współczuciem dotykamy wszelkich bolesnych miejsc w sobie, a wtedy następuje transformacja na poziomie energetycznym; wracamy do zdrowia. Transformacja na poziomie energetycznym natychmiast przekłada się na kondycję komórek w ciele, dosłownie odżywia łańcuchy DNA.

– Trzeba jednak chcieć zbliżyć się do tych ciemnych miejsc w nas.

– Odważnie realizuj swój potencjał – pisała Hilegarda. Nie zakopuj talentów. Rozwijaj je. Nie oglądaj się na nikogo. Nie czekaj. Działaj – bez względu na to, co ludzie powiedzą; bez względu na wszystko. A jednocześnie rozpoznaj swoje lekcje, zrób porządek wewnątrz siebie, odzyskaj wolność, pogodę ducha. Zmierz się ze swoimi lękami, bo nigdy nie jesteś sam; cały wszechświat cię wspiera.

– Talenty to nasze duchowe możliwości.

– Tak, czujemy impuls, pragnienie, do czegoś nas ciągnie. Nie lekceważmy tego. Talenty są bezpośrednio związane z rozwojem duszy: dusza pragnie stworzyć coś na ziemi. To mogą być proste rzeczy – założenie ogrodu, pisanie, malowanie, hodowanie papużek. Pójść za pasją duszy to dać sobie ogromną porcję radości. Duchowość Hildegardy to duchowość małych rzeczy, codziennej radości. Dbaj o swoje szczęście, zdrowie, o rozwój świadomości, pisała. Każdy dzień jest ważny, każda chwila.

  – Jakbyśmy dziś powiedzieli: bardzo proaktywna duchowość.

 – Tak, każdego dnia mamy wybór; możemy rozpoznać, co nas niszczy i postawić na to, co wzmacnia i buduje.

_____________________________________________________________

Barbara Ravensdale, terapeuta duchowy, certyfikowana z duchowości hildegardiańskiej w Internationale Gesellschaft Hildegard von Bingen, semantyk (KUL). Pracuje autorską metodą Technologii Wielowymiarowej. Twórczyni ośrodka warsztatowego „Siódmy las” koło Kazimierza Dolnego. Prowadzi terapie indywidualne i warsztaty w warszawskiej akademii rozwoju duchowego Holistyczna.pl. Komentuje rzeczywistość z duchowego punktu widzenia na blogu Happy Holistic.