Siedlisko duszy

Gary Zukav, Siedlisko duszy, Illuminatio 2015

Siedlisko duszy okładka„Jako ludzkość ewoluujemy do miłości”, pisze Zukav. W tej ewolucji kluczowe są bliskie relacje, które tworzymy. Dlaczego? Ponieważ w związkach miłości uczymy się postrzegać siebie nawzajem jako istoty piękne i potężne. Uczymy się, że jesteśmy równi. Ponieważ pragniemy wspierać rozwój bliskiej osoby, jesteśmy jej oddani, „poświęcamy” siebie, czyli czynimy nasz związek świętym, pełnym życia. Doceniamy naszą siłę i kochające serca. Dbamy o siebie nawzajem. Uczymy się, że związkowi najbardziej zagraża unikanie tego, czego najbardziej się obawiamy, więc odważnie dzielimy się swoimi zmartwieniami z intencją uzdrowienia i zaufania.

Doceniamy wpływ partnera na własny rozwój, dlatego słuchamy jego spostrzeżeń i obserwacji, cenimy wspólne rozmowy i dzielenie się tym, co się z nami dzieje. Świadomie dokonujemy wyboru pomiędzy energią o niskiej częstotliwości, czyli energią osobowości (strachem i wątpliwościami), a energią o wysokiej częstotliwości, czyli energią duszy (miłością i zaufaniem). Razem odbywamy podróż ku autentycznej mocy życia.

„Podejmowane przez ciebie decyzje wpływają nie tylko na twoją rzeczywistość, ale także na całą ludzkość”, przypomina Zukav. Każda część należy do całości, a zatem każdy z nas jest ostatecznie odpowiedzialny za cały świat.