Małe jest piękne

E.F. Schumacher, Małe jest piękne, Wydawnictwo ALETHEIA, 2013

Małe jest piękne okładkaTen traktat o współczesnej gospodarce, manifest filozofii ekonomii z lat 70. ubiegłego wieku był (i jest!) tym bardziej godny uwagi, że Ernest Friedrich Schumacher przez wiele lat pracował jako doradca w organach rządowych i międzynarodowych. Znał więc na wylot kulisy funkcjonowania gospodarki, która wzrost gospodarczy i zysk uczyniła doktryną jedynie obowiązującą.

To nie działa, pisze Schumacher. Bałwochwalczy kult ekonomii wyniszcza ziemię i ludzi. Jedyną nadzieją dla nas wszystkich jest pojednanie człowieka ze światem przyrody; to nie jest alternatywa, to konieczność. Nie da się jednak tego osiągnąć przez rozwój turystyki ani żadne inne zajęcia rekreacyjne, lecz tylko poprzez zmianę struktury agrarnej, twierdzi Schumacher.

Nie ma najmniejszych wątpliwości, że współczesna struktura rolnictwa – duża skala, mechanizacja, intensywne używanie substancji chemicznych podtrzymuje najniebezpieczniejsze współczesne tendencje: przemoc i alienację. Zamiast szukać sposobów na przyspieszenie odpływu ludności ze wsi, musimy szukać sposobów, by odbudować kulturę wiejską, odtworzyć rolnictwo jako opłacalne zajęcie dla większej liczby ludzi, skierować wszystkie nasze wysiłki na osiągnięcie ideału, będącego harmonijnym połączeniem zdrowia, piękna i trwałości.