Gospodarka dobra wspólnego. Model ekonomii przyszłości

Christian Felber, Gospodarka dobra wspólnego. Model ekonomii przyszłości, Biały Wiatr 2014

Gospodarka dobra wspólnego okładkaNie musimy niczego niszczyć, by żyć w sposób, który odpowiada wartościom, zapisanym w naszych sercach. Autor, profesor na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu, jest współzałożycielem globalnego ruchu sprawiedliwości Attac, twórcą koncepcji „demokratycznej bankowości” oraz Gospodarki Dobra Wspólnego – ogólnoświatowego projektu społeczno-gospodarczego opartego na zrównoważonym rozwoju, solidarności, współpracy i sprawiedliwym podziale dóbr we wszystkich obszarach życia.

To, co w tej książce bezcenne, to przykłady firm, które poszły drogą Gospodarki Dobra Wspólnego. Zrezygnowały ze współzawodnictwa i dążenia za wszelką cenę do zysku, ponieważ to właśnie te motywacje sprzyjają egoistycznym i bezwzględnym zachowaniom, sprawiają problemy w relacjach międzyludzkich, zagrażają wolności duchowej, społecznej i ekologicznej. Wybrały budowanie zaufania, szacunku, współpracy, solidarności, która prowadzi do dzielenia się.

Gospodarka Dobra Wspólnego opiera się na zdrowym współistnieniu z naturą. Dostrzegając wzajemne powiązania, skupiając się na współpracy i na wspólnym dobru nie tylko możemy wyjść z dotychczasowych trudności, ale dosłownie stworzyć inny świat. Książka jak powiew świeżego łagodnego wiatru.