Koliberek

Wiele lat temu w moje życie sfrunął koliber. Medicine (moc uzdrawiająca) kolibra to lekkość i radość. Napisałam o nim krótką impresję.

koliberek
ptaszku maleńki
skrzący się barwami wszechświata
wirujący po osi nieskończoności

tak lekko podfruwasz
do kwiatowego kielicha
z nektarem

być jak ty
choć na chwilę zapomnieć

i sycić się
słodyczą istnienia

Koliber
Fot. skeeze/Pixabay/public domain